Oferta

Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, operat szacunkowy

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Oferujemy Państwu pełną i profesjonalną obsługę w szczególności w ramach sporządzania operatów szacunkowych, analiz opłacalności inwestycji, opinii, analiz rynku nieruchomości a także zapewniamy fachowe wsparcie w zakresie rynku nieruchomości.

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, instytucji, m.in. dla banków, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy, do podmiotów gospodarczych.

Wyceny komercyjne realizujemy na terenie Krakowa oraz całego kraju.

Każda wycena sporządzana jest zgodnie z etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz poprzedzona jest wnikliwą analizą rynku, dostępnych dokumentacji, jak również oględzinami przedmiotu wyceny.

Jeżeli szukasz wykwalifikowanego i rzetelnego rzeczoznawcy majątkowego, który świadczy najwyższą jakość usług oraz dba o zadowolenie klienta to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Co wyceniamy

– lokale mieszkalne,
– lokale użytkowe, handlowe, usługowe, komercyjne,
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– domy jednorodzinne i wielorodzinne,
– działki zabudowane i niezabudowane o różnym przeznaczeniu (budowlane, rolne itp.),
– budynki w trakcie budowy,
– kamienice,
– biurowce,
– obiekty noclegowe (hotele, pensjonaty)
– stacje benzynowe
– służebności gruntowe,
– inwestycje deweloperskie,
– lasy
– przedsiębiorstwa
– nieruchomości z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
– inne nieruchomości oraz inne prawa związane z nieruchomościami.

Cel wyceny

– zabezpieczenie wierzytelności bankowej (zakup z kredytem hipotecznym),
– określenia ceny kupna-sprzedaży,
– podziału majątku, podziału masy spadkowej, ustalenia zachowku,
– celów skarbowo-podatkowych,
– określenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
– określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
– dla potrzeb ubezpieczenia,
– odszkodowań,
– sporządzania opinii dla potrzeb inwestor, sądów i komorników,
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– wniesienia aportu do spółki,
– sprawozdań finansowych,
– oraz innych celów zależnych od potrzeb Zamawiającego.

Co zawiera operat szacunkowy

– określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
– określenie celu wyceny,
– podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
– daty istotne dla określenia wartości nieruchomości,
– opis stanu nieruchomości,
– wskazanie przeznaczenie wycenianej nieruchomości,
– analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
– wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
– przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Powrót do strony głównej

Sylwester Wojda

Rzeczoznawca Majątkowy