Rzeczoznawca Majątkowy

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w drodze uzyskania wyniku pozytywnego w etapie przeprowadzonego egzaminu państwowego. Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów, umiejętności zawodowych oraz sposobu logicznego i analitycznego myślenia.

Rzeczoznawca Majątkowy nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „Rzeczoznawca Majątkowy” z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Jest to zawód zaufania publicznego a tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

RM jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego jest regulowana zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami

Czym zajmuje się Rzeczoznawca Majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Str. 13, 15 2002 rok orzeczenie trybunału konstucyjnego.dz usta 2002/ nr 208/ poz 1778 wyrok z dnia 2.12.2020 sygn sk20/01

Przepisy regulujące działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1620)
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny

Powrót do strony głównej

Sylwester Wojda

Rzeczoznawca Majątkowy